افسوس مرادمند از کراس باری که گل نشد
۱۷ام دی ۱۳۹۶ ورزشی

مدافع جديد از بند مصدومیت رهایی یافته پدیده درون افسوس از دست رفتن ضربه کراس بار خود باقی ماند.

ورزش سه: محمد حسین مرادمند مصدوم که بنابراين از حدود ۵هفته و طی شدن تعطیلات نیم فصل بالاخره از بند مصدومیت رهایی یافته و به ترکیب پدیده اضافه شد، مرد شماره یک مشهدی ها درون نبردهای هوایی روز جمعه بود که بر روی نفوذ دقیقه۴۷ خود می توانست تا با ضربه سر یک گل کراس بار جالب را به نفع خود به ثبت برساند که با بدشانسی توپ وارد دروازه نشد.
مرادمند که درون این دقیقه نفوذ کرده و می توانست زننده دومین گل پدیده باشد، برای زدن ضربه سر بر روی سانتر مواج محمد قاضی پرش بلندی انجام داد که ضربه کراس بار او بنابراين از رد شدن از دستان دروازه بان به زیر تیرک افقی دروازه گرفت ولی با بدشانسی بر روی خط فرود آمد و تبدیل به گل نشد.
درون عین حالی که بازیکنان پدیده با بلند کردن دستشان معتقد بودند این ضربه استثنایی به گل تبدیل شده، کارشناسان داوری اعلام کردند که توپ بر روی خط فرود آمده و چون تمام توپ از تمام خط عبور نکرده بنابراین تشخیص داور درون عدم اعلام گل صحیح بوده هست.
گفتنی هست مرادمند همانقدر که درون دفاع موثر بود درون حمله و ضربات سر بلند نیز نقشی موثر را داشت تا خیال پدیده ای ها از این پست دفاعی خود راحت شود.

خبري پیشنهادی:


مطالب پیشنهادی