بارسلونا از من خواست انتقالم را جلو بیندازم
مطالب پیشنهادی