رقابت رئال و بارسا برای خرید رویز
۱۱ام فروردین ۱۳۹۷ ورزشی

مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید و بارسلونا برای خرید فابین رویز هافبک بتیس با هم رقابت خواهند کرد.
سال گذشته رئال و بارسا برای خرید سبایوس با هم رقابت کردند و باید دید که این بار چه کسی برنده می شود.


مطالب پیشنهادی