سردار امتحان بازیکن آزاد شد
۶ام دی ۱۳۹۶ ورزشی

باشگاه روبین کازان اعلام کرد که دچار ورشکستگی شده هست.
با این حساب سردار امتحان بازیکن آزاد شد و می تواند بر پايه قوانین نقل و انتقالاتی و پیشنهادهایی که دارد، تیم جدیدش را گزينش کند.
باشگاه خبرنگاران
با این حساب سردار امتحان بازیکن آزاد شد و می تواند بر پايه قوانین نقل و انتقالاتی و پیشنهادهایی که دارد، تیم جدیدش را گزينش کند.
باشگاه خبرنگاران

خبري پیشنهادی:


مطالب پیشنهادی