سه مصدوم مهم رئال امروز تمرین نکردند
۱۰ام اسفند ۱۳۹۶ ورزشی

مرجع خبری رئال مادرید : لوکا مودریچ، کروس و مارسلو، سه بازیکن مصدوم رئال مادرید امروز هم نتوانستند درون تمرینات شرکت کنند.
درون حال حاضر رئال سعی می کند به حضور هر سه بازیکن درون بازی سه شنبه خوشبین باشد. مارسلو شانس بیشتری برای حضور دارد.درون مورد کروس درون آخرین لحظه تصمیم گیری می شود و احتمال حضور مودریچ خیلیک م هست.


مطالب پیشنهادی