مسوولیت مهمی به عنوان سرمربی استقلال دارم-مدل لباس عروس - مدل لباس عروس

مسوولیت مهمی به عنوان سرمربی استقلال دارم-مدل لباس عروس

امام حسن(ع): چیزهای دنیا اگر حلال باشد حساب و بررسی می شود و اگر از حرام به دست آید عذاب و عقاب دارد و اگر حلال و حرام آن معلوم نباشد سختی و ناراحتی خواهد داشت. پس باید دنیا [و موجوداتش] را همچون میته و مرداری بشناسی که به مقدار نیاز و اضطرار از آن استفاده کنی»       

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار