خرید لباس ورزشی در غیاب کشورهای مسلمان، فرانسه به سراغ «حلال» رفت

شرکت زنجیره ای تغذیه «کویک» اقدام به سرو نوعی غذا به نام «برگر حلال»
نموده و مدعی است که این غذا از گوشت سالم و کشتار به شیوه اسلامی استفاده
می کند.به گزارش خبرنگار « اجتماعی»، «کویک» پس از مکدونالد بزرگترین کمپانی تغذیه در سراسر جهان است و این تبلیغ را برای جذب مسلمان در آمریکاو فرانسه آغاز کرده است.
گروه‌های چپ‌گرای فرانسه این اقدام را اعطای برخی امتیازها به مسلمانان
فرانسوی دانسته اما «کویک» بی‌توجه به این هشدارها، به تبلیغات خود ادامه
می‌دهد.

این اقدام در حالی است که هم‌اکنون پارلمان فرانسه در حال بررسی قانون منع حجاب در این کشور است.

به نظر می‌رسد احکام اسلام برای جذب ثروت برای فرانسوی‌ها خوب است اما
فرهنگ اسلام برای کشور مهد آزادی مطلوب نیست و این کشور مسلمانان بی‌حجاب
را برای صرف «برگر حلال» دوست می‌دارد.گفتنی است، تولید غذاهای حلال به دلیل نحوه تولید و حساست‌هایی که دین مبین اسلام در تهیه اینگونه مواد تعیین کرده، مورد توجه ویژه غیرمسلمانان قرار گرفته و مصرف غذاهایی با نشان «حلال» چه در میان مسلمانان حاضر در کشورهای غیرمسلمان و چه غیرمسلمانان، رشد بسیار زیادی داشته به گونه‌ای که اقبال به مصرف اینگونه مواد بازار بسیار مناسبی را برای عرضه محصولات حلال ایجاد کرده است؛ بازاری که به شدت مورد غفلت کشورهای مسلمان قرار گرفته و غیرمسلمانان در این حوزه نیز گوی سبقت را از کشورهای مسلمان ربوده‌اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید