خرید لباس ورزشی افزايش دمای هوای مسکو رکورد زد

واحد مرکزی خبر گزارش داد: دمای هوای شهر مسکو پایتخت روسیه که از ابتدای ماه ژوئن گرمای بی سابقه‌ای را تجربه می کند، روز دوشنبه به میزان بی سابقه سی و هفت و دو دهم درجه سانتی‌گراد رسید.اداره هواشناسی روسیه امروز اعلام کرد این میزان دمای هوا که ساعت چهارده در ایستگاه اصلی هواشناسی مسکو ثبت شد، در یکصد و شصت سال که دمای هوا در این کشور ثبت می شود، بی سابقه است.رکورد قبلی دمای هوا در روسیه، سی و شش و هشت دهم درجه سانتیگراد، به ژوئیه سال هزار و نهصد و بیست بر می گردد.اداره هواشناسی روسیه پیش بینی کرد روند افزایشی دمای هوا در روزهای آینده ادامه یابد و روز پنجشنبه به چهل درجه سانتی گراد نزدیک شود.دمای هوا این کشور از اوایل هفته آینده به تدریج کاهش می یابد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید