خرید لباس ورزشی اجراي طرح نصب صندوق صدقه‌هاي ديجيتالي

معاون مشارکت هاي مردمي کميته امداد امام خميني (ره) از اجراي طرح نصب صندوق هاي صدقه ديجيتالي در کشور خبر داد.”سعيد ستاري” روز دوشنبه در حاشيه آيين تجليل از نيکوکاران کميته امداد غرب استان تهران به خبرنگار ايرنا گفت: اکنون اين طرح بصورت آزمايشي در شهر تهران اجرايي شده و بتدريج در مناطق مختلف کشور نيز اين صندوق ها نصب خواهد شد.وي ادامه داد: تاکنون 400 صندوق صدقه ديجيتالي در معابر و خيابان هاي اصلي شهر تهران نصب شده است.ستاري افزود: اين طرح با هدف زيباسازي سيماي شهري و محافظت صندوق هاي صدقه در برابر سرقت به اجرا درآمده است.وي گفت: اکنون 28ميليون نفر در 40سرفصل با کميته امداد کشور همکاري دارند که از اين تعداد اسامي 20ميليون نفر بطورمشترک و مستقيم در بانک اطلاعاتي کميته امداد ثبت شده است .ستاري اضافه کرد: اين افراد سال گذشته بيش از سه هزار ميليارد ريال در بخش نقدي به کميته امداد براي رفع محروميت زدايي کمک کردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید