خرید لباس ورزشی تصاویر: کافی‌نت “خلیج فارس” در آلمان

 یکی از هموطنان ایرانی که در مولهایم آلمان زندگی می کند تصاویری از محل کار خود ارسال نموده که در آن با توجه به برخی فشارهای وارده از سوی برخی اعراب ساکن مولهایم بر وی، همچنان نام زیبای persian golf خودنمایی می کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید