خرید لباس ورزشی معلوم نيست آمريکا با پول نفت عراق چه کرده؟

یک مقام سابق عراقی تصریح کرد تکلیف منابع مالی عراق که در اختیار آمریکا بوده نامشخص است.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، لیث قبه سخنگوی نخست وزیر سابق عراق گفت:”منابع مالی آمریکا مشمول مقررات و قوانین مالی این کشور است که مقامات عراقی خود را به رعایت آن ملزم می‌دانند اما درباره منابع مالی ناشی از فروش نفت در عراق چنین وضعیتی مصداق ندارد.حتی پیش از تشکیل صندوق ویژه برای پول نفت عراق و هزینه شدن آن برای بازسازی این کشور، این منابع مالی تکلیف مشخصی نداشتند.پس از تشکیل این صندوق نیز منابع مالی آن مشمول نظارتهای آمریکا نبود.این درحالی است که بخش عظیم این منابع مالی در اختیار آمریکا قرار داشت تا در بازسازی عراق از آن استفاده شود.باید مشخص شود که این منابع مالی در مسیر فساد مالی ناپدید شده است یا اینکه بلای دیگری بر سر آن امده است.مردم عراق خواهان آن هستند که مسوولان این اقدامات پاسخگو باشند. باید مشخص شود که این منابع مالی پول نفت عراق چه شده است.این مقام سابق عراقی در ادامه افزود:”منابع مالی برای بازسازی عراق در اختیار شرکتهای مختلف قرار می‌گرفت.با توجه به اینکه لایه‌های متعددی از شرکتها در این زمینه فعال بودند، رهگیری مسیر هزینه شدن این منابع مالی در عراق بسیار دشوار است.میزان فساد مالی حاکم بر عراق بسیار زیاد و بی سابقه است. در واقع می‌توان گفت عراق در حال حاضر به بهشتی برای دزدان تبدیل شده است و انها به سرقت منابع مالی کشور مبادرت می‌کنند.فساد در عراق یک شبه شکل نگرفته بلکه مشکلی ریشه دار است. وضع اداره امور در عراق به گونه‌ای بوده که سبب رشد فساد در کشور شده است و باید تکلیف بسیاری از مسائل دراین خصوص مشخص شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید