خرید لباس ورزشی کاریکاتور موسوی از کاریکاتوریست فراری، در سایت روزنامه ایران

میرحسین موسوی اخیرا در واکنش به مصاحبه محسن رفیقدوست درباره جنگ، اظهارداشت برخی ناگفته های دوران جنگ تحمیلی را خواهد گفت. به دنبال این اظهارات، یکی از کاریکاتوریست‌های فراری از ایران کاریکاتور زیر را در مورد سخنان موسوی منتشر کرد.به گزارش «خبر آنلاین»، سایت روزنامه ایران که کاریکاتوریست مزبور را با نام «ن ک» معرفی کرده، کاریکاتور وی را منتشر کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید