خرید لباس ورزشی عذرخواهي ترابيان: از بازيكنان تيم ملي !

عباس ترابيان در گفت و گو با فارس درباره واكنش منفي بازيكنان تيم ملي به اظهارات وي در يكي از برنامه هاي تلويزيوني مبني بر اينكه خانواده هاي بازيكنان تاكنون سفر خارجي نرفته اند، اظهار داشت: منظور من از گفتن اين جمله اهانت به خانواده هاي محترم بازيكنان نبوده است. شايد در گفتن اين جمله اشتباه كردم و جمله مناسبي براي رساندن منظورم عنوان نكردم.وي افزود: لازم است كه از بازيكنان و خانواده آنها عذرخواهي كنم. خانواده آنها مثل خانواده خود من هستند و هيچ فرقي ندارند. تنها هدفم اين بود كه بگويم هر كسي بايد در حيطه وظايف خود حرف بزند.رئيس كميته روابط بين الملل فدراسيون تاكيد كرد: اگر مي گويم بازيكن مثل سربازي است كه به جبهه مي رود منظورم اين است كه در قالب ملي تنها به فكر انجام وظيفه باشد. نبايد هر كسي درباره هر چيزي اظهار نظر كند. اين كار صحيحي نيست و در نهايت صحبت در مورد مسائلي كه سر رشته اي در آن ندارد منجر به همين حواشي مي شود كه براي تيم ملي درست شد. مطالبي عنوان شد كه واقعيت نداشت.ترابيان با تاكيد بر اينكه قصد جسارت به خانواده هاي بازيكنان را نداشته است، ادامه داد: من فقط مي گويم نبايد براي تيم ملي حاشيه درست شود. درباره حرفي هم كه زده ام اگر لازم باشد تك تك از بازيكنان عذرخواهي مي كنم و دست همه را هم مي بوسم.رئيس كميته روابط بين الملل همچنين در خصوص لغو بازي تداركاتي تيم اميد با چين و احتمال اعتراض فدراسيون اين كشور به ايران به دليل لغو اين سفر به فارس گفت: آنچه كه مربوط به وظيفه من مي شد را انجام دادم و اين بازي تداركاتي براي تيم اميد مهيا شد اما اينكه چرا اين سفر انجام نمي شود را بايد خود فدراسيون توضيح دهد. در حال مذاكره با فدراسيون چين هستيم كه مشكلي ايجاد نشود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید