خرید لباس ورزشی اهانت آشکار به خلیج فارس در آسمان ایران!

شرکت بحرینی ‘گلف ایر’ در پروازهای خود به ایران و بالعکس از عنوان مجعول ‘خلیج ع ر ب ی’ استفاده می کند.به گزارش مشرق، شرکت هواپیمایی “گلف ایر” بحرین که هر هفته چند پرواز به شهرهای مختلف کشورمان مانند تهران، مشهد و شیراز دارد، در پروازهای خود به جای کلمه “خلیج فارس” از عنوان مجعول “خلیج ع رب ی” استفاده می کند.این شرکت عربی، در مانیتور داخل هواپیما و سخنان خدمه پرواز بارها از این عنوان مجعول استفاده کرده که در برخی موارد با اعتراض مسافران ایرانی مواجه شده است.قاسمی به عنوان فرماندار شیراز که این شرکت هواپیمایی در آن پروازهای شیراز -منامه و بالعکس را برقرار کرده، در همین زمینه با تایید این خبر گفت: ما نباید تا وقتی که “گلف ایر” با عنوان مجعول خلیج ع ر ب ی به شیراز می آید خواب آرام داشته باشیم.فرماندار شیراز به عنوان یکی از شهرهای میزبان پروازهای این شرکت، خواستار پیگیری وزارت خارجه در این زمینه شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید