خرید لباس ورزشی مصرف برق در روز از شب سبقت گرفت

وزير نيرو كولرهاي گازي را مهمان ناخوانده خانه‌هاي ايراني در سال 89 دانست و گفت: برآوردها نشان مي‌دهد كه امسال 5‌/‌4 تا 5 ميليون دستگاه كولر گازي به مدار مصرف وارد شده كه اين موضوع خود عاملي براي رشد مصرف برق در كشور بوده است.مجيد نامجو در گفتگو با مهر گفت: امسال با توجه به گرماي شديد هوا، بحث استفاده از كولرهاي گازي شكل جديدتري به خود گرفت؛ به نحوي كه تنها در چند روز از سال گذشته شاهد پيشي گرفتن پيك روز از شب بوديم، اما امسال به صورت كلي پيك روز بيش از پيك شب بود.وزير نيرو افزود: روز سه‌شنبه 22 تيرماه، مصرف در طول روز به 41 هزار و يك مگاوات رسيد در حالي كه در پيك شب، مصرف حدود 40 هزار مگاوات شد. اين ارقام نشانگر فزوني 1000 مگاواتي پيك روز از پيك شب بود.وي تصريح كرد: البته اين نكته را نيز نبايد از ذهن دور داشت كه اصولا نيروگاه‌ها، در پيك روز خروجي كمتري از پيك شب دارند؛ چرا كه دماي هوا خود به خود بر راندمان نيروگاه‌ها تاثيرگذار است؛ به نحوي كه نيروگاه‌ها در روز، 1000 مگاوات كمتر از شب توليد برق دارند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید