خرید لباس ورزشی تيراندازي مرگبار در مانتو فروشي: 2 كشته

جواني كه در ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش شكست خورده بود، او و مردي ميانسال را در يك مانتوفروشي در كرج به گلوله بست و بعد به زندگي خودش هم پايان داد.به گزارش جام‌جم، ساعت 30‌/‌13 ديروز يكي از شهروندان كرجي با مركز فوريت‌هاي پليسي 110 تماس گرفت و از قتل زني جوان و زخمي شدن مردي ميانسال در يك مانتوفروشي در خيابان المهدي حصارك كرج از سوي يك مرد مسلح خبر داد. در پي اين تماس، ماموران كلانتري 16 حصارك كرج به محل حادثه اعزام شدند و مقابل در ورودي مغازه با جسد مردي جوان ـ كه با شليك گلوله به زندگي‌اش پايان داده بود ـ روبه‌رو شدند.مرد تيرانداز، يك قتل را رقم زدماموران با كشف جسد مرد جوان، وارد مغازه شدند و با پيكر دختر جواني كه با شليك گلوله به قتل رسيده و مردي ميانسال كه بشدت زخمي شده بود، مواجه شدند.ماموران كلانتري، مرد مجروح را براي درمان به بيمارستان رجايي كرج و زن و مرد قرباني را به پزشكي قانوني انتقال دادند.در پي اين ماجرا، ماموران به تحقيق از ساكنان محل حادثه پرداختند كه آنها گفتند، هنگام ظهر، مردي به عنوان مشتري وارد مانتوفروشي شد پس از مشاجره با دختر جوان، كه در آنجا كار مي‌كرد، با سلاحي كه در اختيار داشت، به يكباره به سوي وي شليك كرد و در اين هنگام يكي از مردان همسايه را هم كه با شنيدن صداي مشاجره به كمك دختر جوان آمده بود، هدف شليك گلوله قرار داد.مرد مسلح هنگام خروج از فروشگاه مقابل در ورودي توقف كرد و پس از چند لحظه با شليك به خود، به زندگي‌اش پايان داد. بنابر اين گزارش، با توجه به اين‌كه مرد زخمي بشدت دچار خونريزي شده و در جدال با مرگ بود، براي درمان به بيمارستان مدني كرج منتقل شد و گروه پزشكي بيمارستان تلاش براي نجات جان او را آغاز كردند.با تشكيل پرونده در اين ارتباط، كارآگاهان جنايي آگاهي استان تهران تحقيقات براي مشخص شدن هويت عامل تيراندازي و انگيزه‌اش از اين حادثه تلخ را آغاز كردند.در ادامه تحقيقات پليسي، معلوم شد عامل جنايت خواستگار دختر جوان بوده و روز حادثه با ورود به مانتوفروشي، پس از مشاجره با او به سوي دختر جوان شليك كرده و بعد يكي از مردان همسايه را كه قصد نجات دختر جوان را داشت به گلوله بسته و سپس خودكشي كرده است.پرونده اين حادثه مرگبار با دستور قضايي به پليس آگاهي استان تهران ارجاع شد تا درباره زمينه‌هاي پنهان اين حادثه تحقيقات تكميلي انجام شود.براساس آخرين پيگيري‌هاي گروه حوادث جام‌جم، مرد مجروح تحت عمل جراحي قرار گرفته و اكنون در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان مدني بستري است اما پزشكان حال وي را وخيم اعلام كرده‌اند.يك تيم ويژه از كارآگاهان پليس آگاهي تحقيق در اين زمينه را آغاز كرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید