خرید لباس ورزشی انتقاد بهمنی از روندخصوصی شدن بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از روند خصوصی شدن بانک‌ها گفت: زمانی بانک‌ها خصوصی تلقی می‌شوند که دارای مدیران خصوصی باشند.به گزارش اکونیوز محمود بهمنی با بیان این مطلب افزود: این سبک خصوصی شدن بانک‌ها خصوصی‌سازی نیست و زمانی نیز بانک‌ها خصوصی تلقی می‌شوند که دارای مدیران خصوصی نیز باشند.برهمین اساس، اگر ۸۰ درصد سهام بانکها نیز به بخش خصوصی واگذار شود اما ۲۰ درصد در اختیار فردی باقی بماند این ۲۰ درصد تعیین کننده ۵ هیئت مدیره خواهد بود، یعنی این افراد نیز اداره کننده این بانک و موسسه هستند. وی با تاکید بر این که خصوصی سازی زمانی است که ۵ هیئت مدیره بانکها خصوصی باشند و به صورت خصوصی تصمیم بگیرند، گفت: روح دولتی باید از بانکها کنده شود، در خصوصی سازی مالکیت از مدیریت جداست و در عمل ممکن است تصور شود که خصوصی سازی در بانکها صورت گرفته اما در عمل آنچه انتظار می‌رفت، اتفاق نیفتاد. رئیس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی بر انتخاب هیئت مدیره و مدیران آنها اشراف کامل دارد، افزود: انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل بانک‌های دولتی نیز باید با تایید بانک مرکزی باشد.برهمین اساس اگر صلاحیت فنی و تخصصی مدیران این بانکها را بانک مرکزی تایید نکند این افراد قابل پذیرش نیستند زیرا این افراد بانک اداره می‌کنند نه دکه روزنامه فروشی.بهمنی با تاکید بر اینکه باید سابقه اقتصادی و بانکی مدیران بانکی تایید شود، افزود: حتی در بانک مرکزی این گونه است. بنده ۴۰ سال در سیستم بانکی فعالیت کرده ام اما در برخی مواقع در پاسخ به برخی مسایل کسر می‌آورم. اگر غیر از این باشد نیز مشکل ایجاد می‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید