خرید لباس ورزشی دبير شوراي اطلاع رساني دولت منصوب شد

اسفنديار رحيم‌مشايي، ‌محمدحسن صالحي‌مرام را با حفظ سمت به عنوان دبير شوراي اطلاع رساني دولت منصوب كرد.به گزارش دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري، صالحي‌مرام هم‌اكنون معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور است. وي چندين سال فعاليت رسانه‌اي و روزنامه‌نگاري‌، دبيري ستادهاي شهيدان مطهري و مفتح و نيز مسئوليت‌هاي فرهنگي و اجرايي مختلف از جمله مديريت امور فرهنگي، آموزشي و دانشجويي در سپاه و بسيج و مدير كلي اشتغال اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي را در كارنامه خود دارد.در حكم ‌مشايي براي دبير جديد شوراي اطلاع رساني دولت با اشاره به ضرورت سياست گذاري موثر در چارچوب تاكيدات مقام معظم رهبري و رياست جمهوري و نيز مصوبه هيات وزيران مبني بر ضرورت تمركز مديريت اطلاع رساني دولت، بر هماهنگي بخش‌هاي مختلف اطلاع رساني دولت به ويژه ادارات كل روابط عمومي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با شوراي اطلاع رساني دولت به منظور سرعت بخشي و بهبود هر‌چه بيشتر جريان اطلاع رساني دولت تاكيد شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید