خرید لباس ورزشی جایگاه پیشکسوتان ورزش کجاست ؟

اکثر پیشکسوتان کشورمان در حال حاضر از نظر مالی در شرایط خوبی قرار ندارند در بین آنها بزرگانی وجود دارند که سالها برای کشورمان افتخار آفرینی کرده اند .تعداد زیادی از قهرمانان سابق ورزش ايران به وضعيت حقوقي‌شان معترض هستند.برخی از آنها می گویند : ما دوره محسن مهرعليزاده هم مشكلا‌تي داشتيم اما زمان رياست محمد علي‌آبادي  بيشتر ما‌ه‌ها حقوق‌مان را با تاخير گرفته‌ايم،البته در حال حاضر آقای سعیدلو نظر مثبتی نسبت به پیشکسوتان کشور دارند.در کشورهای اروپایی پیشکسوتان ورزش  در جایگاه مناسبی قرار دارند و طبق قانون یوفا برای هر پیشکسوت ورزش ماهانه مبلغ 2500 دلار حقوق در نظر گرفته شده است در ضمن از محل فروش بلیت مسابقات 10 در صد سهم پیشکسوتان ورزش می باشد .بيمه ورزشكاران‌، بخشي از خدماتي است كه صندوق موظف است به ورزشكاران ارائه دهد اما آنها به تازگي به ورزشكاران اعلا‌م كرده‌اند كه بايد حق بيمه را خودشان پرداخت كنند: به ورزشكاراني كه قهرمان ملي بوده‌اند گفته‌اند كه بايد پول بيمه را خودشان بپردازند. ‌مشخص نيست كه چه دليلي براي اين كار دارند. اگر قرار است حق بيمه را خود ورزشكار بپردازد پس صندوق را براي چه كاري راه‌اندازي كرده‌اند. دوره رياست مهرعليزاده به همه ورزشكاراني كه مدال جهاني و آسيايي داشتند، يك خط موبايل دادند. ورزشكاران ملي هم يخچال گرفتند. حتي قرار بود كه مشكل مسكن را هم حل كنند وبرای این منظور شهر هشتگرد را در نظر گرفته بودند که بعلت دوری مسافت و برخی مشکلات عملی نشد .راه حل پیشنهادیپیشنهاد می کنم برای حل مشکل پیشکسوتان ورزش  با حمایت سازمان تربیت بدنی صنایع ورزشی افتتاح شود . و پیشکسوتان محترم  ورزش سهامدار صنایع ورزشی شوند واز محل در آمد آن حتما سود مناسبی عاید پیشکسوتان ورزش می شود .     مدرس و کارشناس ورزش کشور

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید