خرید لباس ورزشی زن و مرد شاغل آرامش‌شان را در جدايي ديدند

زن و مردي كه هر دو شاغل و نسبت به يكديگر بي‌احساس بودند، به دادگاه رفتند تا بعد از 4 سال زندگي مشترك به صورت توافقي از يكديگر جدا شوند.به گزارش فارس، مردي با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست طلاق توافقي خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.اين مرد 29 ساله در حضور قاضي شعبه 254 اين مجتمع مدعي شد كه با همسرش تفاهم ندارد و نمي‌تواند در كنار او بماند.وي با بيان اينكه از نظر روحي و احساسي از هم دور هستيم، ادامه داد: من شاغل هستم و همسرم نيز شاغل است و ما همديگر را خيلي كم مي‌بينيم و همديگر را درك نمي‌كنيم.مرد در دادگاه گفت: ما بيشتر اوقات در كنار هم نيستيم و به همين علت تصميم به جدايي گرفتيم تا ديگر اسممان هم در شناسنامه هم نباشد.وي اضافه كرد: همسرم در يك شركت خصوصي كار مي‌كند و من در يك شركت دولتي و هميشه من يك ساعت زودتر از او به خانه مي‌آيم و حتي شام را جدا مي‌خوريم؛ ما حتي ساعتي كوتاه نيز با يكديگر گفت و گو نكرده و دائم سرمان به كار خودمان است.مرد افزود: ما اصلاً به زندگي خودمان توجهي نداريم و هر دو همه چيز را در كار كردن و پول در آوردن مي‌بينيم.وي در حضور قاضي دادگاه گفت: ما حتي به فرزنددار شدن نيز فكر نكرده‌ايم و بعد از 4 سال زندگي كه با هم داشتيم، فرزندي نداريم.زن 25 ساله در دادگاه حضور داشت و بيان كرد: من نيز با شوهرم توافق كردم كه از هم جدا شده تا راحت‌تر زندگي كنيم.وي با بيان اينكه مي‌خواهيم بدون دعوا و دلخوري از هم جدا شويم، ادامه داد: شوهرم بايد مهريه 500 سكه‌اي مرا نيز بدهد و به سرعت از يكديگر جدا شويم.قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده، مرد را محكوم به پرداخت مهريه زن كرد؛ همچنين، قاضي اين شعبه با توجه به شواهد و اظهارات طرفين و با اصرار آنها، حكم طلاق را به صورت توافقي صادر كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید