خرید لباس ورزشی شادی 75 هزار دلار می‌ارزد!

شاید بتوان شادی را با پول خرید اما بابت آن باید هزینه ای گزاف برابر 75 هزار دلار پرداخت کرد زیرا محققان ثابت کرده اند که میزان شادی با افزایش درآمد افراد تا سرحد معینی افزایش پیدا می کند.به گزارش مهر، “دانیل کانمان” روانشناس دانشگاه پرینستون و برنده نوبل اقتصاد سال 2002 معتقد است پول نمی تواند برای شما عشق بخرد اما در صورتی که درآمد چندان بالایی نداشته باشید می تواند شما را شادتر کند. تحقیقات بر روی هزار آمریکایی نشان داده است که میزان افزایش شادی با سطح درآمد افراد در خطی موازی قرار دارند اما تنها در صورتی که فرد سالی 75 هزار دلار درآمد داشته باشد.درآمد بیشتر از این سقف هیچ تاثیری بر میزان شادی افراد ندارد. کانمان به همراه همکارش به بررسی نتایج 450 هزار پاسخ تحقیقات روزانه سالهای 2008 و 2009 گالوپ درباره میزان شادی و رضایت از زندگی پرداخت. در این تحقیقات از افراد خواسته می شد هر روز میزان شادی خود را بر اساس تجربه احساسات مختلف رضایت، ناراحتی، نگرانی و لذت تعیین کنند. سپس هر فرد باید بر اساس میزان رضایت خود از زندگی امتیازی از صفر تا 10 را به خود اختصاص می داد.محققان دریافتند میزان رضایت از زندگی به صورت ثابتی با افزایش درآمد افراد افزایش پیدا می کند. شادی با افزایش درآمد نیز بیشتر می شود اما تنها در صورتی که این درآمد از سالی 75 هزار دلار بیشتر یا کمتر نباشد. برای افرادی که بیش از این درآمد دارند میزان شاد بودن به عوامل دیگری بستگی دارد.به گفته محققان شاید 75 هزار دلار خط مرزی باشد که فراتر از آن توانایی انجام کارهایی که می تواند منجر به شادی افراد شود مانند سپری کردن زمان با افرادی که دوستشان دارد، استفاده از اوقات فراغت و جلوگیری از درد و بیماری بدن را از آنها می گیرد.بر اساس گزارش تلگراف، محققان اخطار دادند که بحرانهای عاطفی ناشی از تجربیات منفی مانند طلاق یا ابتلا به بیماری در کنار فقر تشدید خواهند شد. به بیانی دیگر شاید پول زیاد نتواند شادی را برای فرد به ارمغان آورد اما بی پولی به طور قطع با دردها و بحرانهای عاطفی در ارتباط است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید