خرید لباس ورزشی سيگارهاي قاچاق آزمايش شده آلوده نبودند!

رئيس مركز نظام ايمني هسته‌اي كشور گفت:‌ نمونه سيگارهاي قاچاق آزمايش شده در اين مركز فاقد هرگونه آلودگي تشخيص داده شدند.ناصر راستخواه در گفتگو با ايسنا، درباره آزمايش‌هاي مركز نظام ايمني هسته‌اي كشور روي نمونه سيگارهاي قاچاق شده به كشور توضيح داد: ‌براساس آخرين آزمايش انجام شده، نمونه سيگارهاي قاچاق عاري از هرگونه آلودگي تشخيص داده شده‌اند.وي افزود: ‌البته سيگارها عموما در خودشان داراي عنصر راديواكتيو پولونيوم بوده، اما حساسيت بالايي در اين زمينه وجود ندارد، زيرا ضرر سيگار بسيار بيشتر از آن عنصر است.او با بيان اين‌كه مركز نظام ايمني هسته‌اي كشور اساسا تمامي مواد مصرفي در بازار كشور را به صورت تصادفي نمونه‌برداري و آزمايش مي‌كند، يادآور شد: ‌پيش از اين از مبادي ورودي كالاها را به صورت تصادفي نمونه‌برداري مي‌كرديم و هم‌اكنون نزديك به 3 سال است كه از حالت آزمايش‌هاي روتين به آزمايش‌هاي تصادفي روي آورديم.هنوز مشخص نيست كه شركت دخانيات و وزارت بهداشت كه پاي ديگر بررسي ماجراي سيگارهاي قاچاق هستند چه موضعي نسبت به نظر سازمان انرژي اتمي دارند. مقامات شركت دخانيات پيش از اين با اطمينان از آلودگي برخي سيگارهاي قاچاق وارداتي به كشور سخن مي‌گفتند. يك مقام وزارت بهداشت هم در گفتگو با «جام‌جم» آلودگي برخي سيگارهاي قاچاق وارداتي را منتفي ندانسته بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید