خرید لباس ورزشی جفای میلیاردی یک اتحادیه به کارگران ؟

سایت حامی دولت رجانیوز مدعی شد:یک اتحادیه بزرگ کارگری که از سالیان گذشته تا کنون حیات خلوت چند تشکل سیاسی اصلاح طلب از جمله خانه کارگر به شمار می رفته با سوء استفاده از امکانات و اموال متعلق به کارگران، حمایت مالی از جریان معارض در انتخابات و نیز تزریق پول به افراد و گروه های اصلاح طلب را در کارنامه کاری ماه ها و سال های گذشته خود دارد.رجانیوز در ادامه گزارش خود افزود: اتحادیه ( ا ) که از بزرگترین اتحادیه های کشور به شمار می رود، بنا بر مستندات و مدارک موجود طی سالیان گذشته و با گردش مالی 450 میلیارد تومانی، بنا بر تصمیمات متخذه در شورای عالی کار و رجوع بازرسان و حسابرسان به حساب های این اتحادیه مشخص شد که بدهی هشت میلیارد و 200 میلیون تومانی به کارگران دارد.علی‌رغم پیگیری های به عمل آمده و نیاز شدید کارگران سراسر کشور به عوايد چنین رقم هنگفتي، مسئولان اتحادیه از بازگرداندن این پول خودداري مي‌كنند.جالب اینکه این مسئولان مدعی شفافیت حساب های خود و عرضه آن در حسابرسی های مختلف هستند اما از پاسخ دادن به هشت میلیارد مفقود شده عاجز شده اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید