خرید لباس ورزشی ورود حشرات به منوی جهانی غذا برای مبارزه با گرسنگی!

یک دانشمند بلژیکی در تحقیقاتی که برای سازمان خواروبار جهانی انجام داد پیشنهاد کرد که برای مبارزه با گرسنگی جمعیت جهانی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، مي‌توان حشرات را وارد رژیم غذایی انسان‌ها کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خواروبار جهانی (فائو) به طور جدی احتمال پرورش حشرات را برای نجات جمعیت جهانی از گرسنگی مورد بررسی قرار مي‌دهد.تحقیقات جدیدی که یک حشره شناس دانشگاه «واگنینگن» در بلژیک به نام «آرنولد فن هویس» برای این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد انجام داده است نشان مي‌دهد که برای نجات از گرسنگی مي‌توان یک رژیم غذایی جدید را برپایه حشرات ارائه کرد. این تحقیقات نشان مي‌دهد که برای پرورش دام دو سوم زمین‌های کشاورزی دنیا به کار گرفته مي‌شوند و این دام‌ها 20 درصد از تمام گازهای گلخانه ای زمین را تولید مي‌کنند.فن هویس در این خصوص تايید کرد: «بحران جهانی گوشت وجود دارد. جمعیت جهانی تا سال 2050 از 6 میلیارد کنونی به 9 میلیارد خواهد رسید و حتی مي‌دانیم که مصرف گوشت به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش مي‌یابد؛ به طوری که اگر 20 سال قبل متوسط مصرف گوشت 20 کیلوگرم بود اکنون 60 کیلوگرم است و در دو سال آینده به 80 کیلوگرم مي‌رسد. اگر مصرف گوشت با این تصاعد بالا برود ما به یک سیاره دیگر نیاز خواهیم داشت.»همچنین این دانشمند تاکید کرده است که پرورش حشرات نسبت به پرورش دام گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید مي‌کند؛ به طوری که پرورش ملخ، کرم و جیرجیرک نسبت به پرورش دام 10 برابر کمتر گازهای گلخانه‌ای و 300 برابر کمتر پروتوکسید نیتروژن و آمونیاک تولید مي‌کند. براساس گزارش گاردین، فرضیه رژیم غذایی برپایه حشرات در کنگره انجمن سلطنتی حشره‌شناسی انگلیس مطرح شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید